הפצה, קמעונאות והייטק

מפיצת התוכנה של חברת ההייטק היצרנית הישראלית, תבעה את החברה היצרנית בשל ההודעה שנמסרה על ידי חברת ההייטק בדבר סיום יחסי הפצה בין הצדדים.

על פי טענת החברה המפיצה, הסכם ההפצה עימה נותק שלא כדין תוך פגיעה בזכויותיה, ולדבריה נגרמו לה נזקים העולים כדי 60 מליון ₪.

עו"ד שמעוני ייצג את בית התוכנה בהליך, במסגרתו טען בשם חברת התוכנה כי הסכם ההפצה בין הצדדים נותק כדין, כי זכויות הפצה אינן זכויות קנייניות המזכות בפיצוי, וכי דווקא חברת ההפצה היא זו שנותרה חבה כספים לבית התוכנה בהתחשבנות שבין הצדדים.

בית המשפט המחוזי בפסק דינו אימץ את מרבית טענות בית התוכנה, קבע כי יחסי ההפצה בין הצדדים נותקו כדין וכי חברת ההפצה אכן חייבת לבית התוכנה את מרבית הסכומים שנתבעו ממנה.

חרף ערעורה של חברת ההפצה שמרביתן המכריע של טענותיה נדחו, אישר בית המשפט העליון את פסק דינו של בית המשפט המחוזי.

ת"א 49195-05-15 : TDT Distribution ואח' נ' אמ סי אי סיס בע"מ ואח'

להורדת פסק הדין