הפצה, קמעונאות מזון

אלמנת מפיץ אשר נתן שירותי הפצה לחברת גלידת שטראוס, ביקשה להכיר בו לאחר מותו כשכיר של החברה, הגם שבמהלך שנות פעילותו התנהל כעצמאי.

עו"ד שמעוני שייצג את החברה, חרף ניסיונו לסייע לאלמנה בקשייה ככל יכולתו, השיג בבית הדין לעבודה קביעה תקדימית, לפיה אין להכיר במפיץ עצמאי שנתן שירותי הפצה לחברה – כשכיר שלה. מדובר בקביעה תקדימית שיש לה השלכות אורך ורוחב על כלל התעשיה מעבר לגדרי המחלוקת שבין הצדדים.

ליתר ההרחבה ראה גם סיני נ' שטראוס גרופ והטל ריצ'רד נ' גלידת שטראוס.

סע"ש 26818-07-16 : ז'וז'יאן נ' גלידת שטראוס בעמ

להורדת פסק הדין