סעדים זמניים, עוולות מסחריות, תחרות בלתי הוגנת וגניבת עין

חברת תמי 4 המיוצגת ע"י עו"ד שמעוני גילתה כי מתחרה שלה מתחזה אליה בהודעות שיווק שהוא שולח ללקוחותיה.

בצעד חריג, דרש וקיבל עו"ד שמעוני, צו לתפיסת נכסים [אנטון פילר], במסגרתו נתפסו מחשבי המתחרה, רשומותיו ומכשיריו.

בסופו של ההליך ולאחר ערעור בבית המשפט העליון [ערעור אזרחי 7642/20] קיבל בית המשפט את עמדת תמי 4, והורה על מתן צו מניעה קבוע שיאסור על המתחרה מלהתחרות שלא כדין בעסקי תמי 4 מלעשות שימוש בסודותיה המסחריים.

ע"א 2363/21 מלכה נ' שטראוס מים בע"מ

להורדת פסק הדין