משפט מנהלי, מכרזים

מכרזים העותרת, חברת פרסום שהפסידה במכרז ושיוצגה ע"י עו"ד שמעוני, הגישה עתירה במסגרתה ביקשה להורות למזמין המכרז, מעצ, לחשוף את ההצעה שזכתה במכרז. הזוכה במכרז ביקשה להטיל חיסיון על הצעתה הזוכה בהסתמך על ההלכות שנקבעו בבתי המשפט ושהושגו גם הן ע"י עו"ד שמעוני באשר לדין הנוהג בהקשר עם חשיפת הצעה זוכה במכרז [עת"מ 38311-02-10]. בית […]