סעדים זמניים

בית המשפט בתל אביב דחה בקשה לצו מניעה זמני שהוגשה ע"י חברה שהפעילה חדר כושר במשרדי חברת הפרסום מהגדולות בישראל, ושסולקה ממשרדי חברת הפרסום. מפעילת חדר הכושר טענה כי המערכת החוזית בין הצדדים מחייבת את הישארותה בבניין וכי הוצאתה בכוח מהבניין מהווה הפרה ועשיית דין עצמי. לאחר הליך ארוך וסבוך ושמיעת ראיות דחה בית המשפט […]

הפצה, קמעונאות מזון

אלמנת מפיץ אשר נתן שירותי הפצה לחברת גלידת שטראוס, ביקשה להכיר בו לאחר מותו כשכיר של החברה, הגם שבמהלך שנות פעילותו התנהל כעצמאי. עו"ד שמעוני שייצג את החברה, חרף ניסיונו לסייע לאלמנה בקשייה ככל יכולתו, השיג בבית הדין לעבודה קביעה תקדימית, לפיה אין להכיר במפיץ עצמאי שנתן שירותי הפצה לחברה – כשכיר שלה. מדובר בקביעה […]

הפצה, קמעונאות והייטק

מפיצת התוכנה של חברת ההייטק היצרנית הישראלית, תבעה את החברה היצרנית בשל ההודעה שנמסרה על ידי חברת ההייטק בדבר סיום יחסי הפצה בין הצדדים. על פי טענת החברה המפיצה, הסכם ההפצה עימה נותק שלא כדין תוך פגיעה בזכויותיה, ולדבריה נגרמו לה נזקים העולים כדי 60 מליון ₪. עו"ד שמעוני ייצג את בית התוכנה בהליך, במסגרתו […]