מועדון סטלמך פתח תקוה עתר נגד העירייה

מועדון סטלמך פתח תקוה עתר נגד העירייה אפליה פסולה ואסורה

עתירה מנהלית נגד עיריית פתח תקווה: מתבקשת לנמק מדוע היא מסרבת להקצות אולמות ספורט לקבוצת הכדורסל 'מ.כ. סטלמך' הפועלת בעיר עיריית פתח תקווה נוקטת במדיניות של אפליה אסורה והקצאה פסולה של משאבי ציבור, בכך שהיא מסרבת לאורך שנים, להקצות למועדון הכדורסל 'סטלמך פתח תקווה' אולמות ספורט לשימושו – כך נטען בעתירה מנהלית שאותה הגיש לאחרונה […]