תחומי עיסוק

קמעונאות והפצה

זה למעלה מ-15 שנה מייצג צוות משרדנו גופים יצרניים מהגדולים במשק בתחום המזון והתעשייה של מוצרים קמעונאיים. למשרדנו התמחות ייחודית וניסיון עשיר בהסדרת יחסים ובניהול סכסוכים מורכבים הנוגעים ליחסי יצרן-מפיץ-קמעונאי, בייעוץ שוטף לחברות יצרניות בנושא ניהול היחסים עם המפיצים והקמעונאים, בעריכת הסכמי הפצה ומכירות וכיו"ב.

למשרדנו ניסיון עשיר של עשרות תיקים בניהול סכסוכים כאמור הן בנוגע לזכויות הנובעות מיחסי הפצה בהיבט המסחרי, וגם בהיבט של בחינת קיומם של יחסי עבודה בין הצדדים, ולרבות פסיקה תקדימית בנושא.

ניסיונו של משרדנו בתחום, כמו גם יחסיו ארוכי הטווח עם גופים יצרנייים מאפשר לו ליישם את השינויים ההלכות וההתפתחויות שמוסקים מהתיקים המשפטיים המתנהלים כנגד צדדים שונים, על מערכות ההסכמים שבין לקוחות המשרד לצדדים שלישיים, התאמת ההסכמים וייעוץ שוטף.

בין לקוחות משרדנו ניתן למצוא תעשייניות ענק בתחום המזון כמו שטראוס ויוניליבר, ובתחום הפארמה והכימיקלים את קבוצת הנקל סוד, יצרנית קוסמטיקה ומוצרי כביסה – עולמית.